Träningspaket – Treenipaketti

Pris: Printade kartor 7€/st, PDF-kartor 5€/st.

Hinta: Tulostekartat 7€/kpl, PDF-kartat 5€/kpl.

Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Jan Torrkulla, torrkullaj(at)gmail.com, 040 7788753.

Betalning/Maksu: IF Femman Orientering FI33 4958 1040 0658 58.

Kartorna hämtas från Norrvalla Folkhälsan (reception), Vöråvägen 305, Vörå.

Kartat haetaan Norrvalla Folkhälsanista (vastaanotto), Vöyrintie 305, Vöyri.

Infoblad / Infolehti

Norrvalla, Vörå

Bana/Rata: 6,7 kilometer. Kan kortas av. Voi lyhentää.

Datum/Päivämäärä: 31.5-14.6.2024.

Parkering/Pysäköinti: Norrvalla eller/tai Adidashalli.

Kärklax, Vörå

Banor/Radat: Long 5,9 km, Short 4 km. Gaffling/hajonta Long A/B/C, Short A/B.

Datum/Päivämäärä: 31.5-14.6.2024.

Parkering/Pysäköinti

Märkenkall, Korsholm

Banor: Kommer efter Kvarken-Viesti./Tulee Kvarken-Viestin jälkeen.

Datum/Päviämäärä: 3.6-14.6.2024.