Kontaktuppgifter

Friidrottssektionens
styrelse 2023-2024

Ordförande

Lars Burman
lars.burman(at)abo.fi
050 0922050

Sekreterare

Jessica Emaus
jessica.emaus(at)gmail.com
041 4358300

Kassör

Victor Högholm
victor.hogholm(at)gmail.com
050 4664965

Medlemmar

Ann-May Rögård
rogardannmay(at)gmail.com
050 5451852

Disa Backfält
disabackfalt(at)gmail.com
050 4128836

Kenneth Edsvik
kedsvik80(at)gmail.com
050 3452399

Linda Hellström
lhellstr(at)gmail.com
050 3224082

Faktureringsadress

Victor Högholm
Frihetsvägen 36 A4
65200 Vasa

Ansvarspersoner

Knatteansvarig: Kenneth Edsvik
Tränare (2009-yngre):
Marita Carlström, Linda Hellström,
Hanna Lindberg, Amelie Bystedt,
Emma Korhonen, Kenneth Edsvik
Grenspecifika tränare: Håkan Sabel, Manne Lindberg, Lise-Lott & Heimo Rintamäki

Webmasters

Kenneth Edsvik
kedsvik80(at)gmail.com
050 3452399