Ärevarvet är ett av föreningens viktigaste inkomstkällor.
Därför är det viktigt att så många som möjligt deltar.
Alla kan delta!

Ärevavet går ut på att löparen (barn eller vuxen) samlar in sponsorer på förhand,
minimisumman är 15 euro/sponsor.
Sponsorerna faktureras efter evenemanget, och de kan välja att betala en engångsersättning (rekommenderas) eller betala per varv som den sponsorerade löparen springer.
Blanketten lämnas in före start och löparen springer därefter ett eller flera varv.

kl. 18.00 samma dag är det också deltävling 2 i Aktia Cup.

Mera info hittas på: https://kunniakierros.fi/se/public
Där hittas även insamlingsblanketten.
Blanketten delas även ut på Ärevarvsdagen!

Påbörja insamlandet av sponsorer redan NU
(kontakta far- och morföräldrar, släkt och vänner) och lämna in
blanketten före du (eller ditt barn) tar dig ut på banan då den 9.6.2024 kl 18.00!

IF Femmans tre sektioner hälsar dig välkommen till Ärevarvet!