Kontaktuppgifter

E-postlista

Kontakta nicke(at)enlund.fi om du vill var med på Femman-orienterarnas e-postlista.

Orienteringssektionens styrelse 2024

Ordförande

Jan Torrkulla
torrkullaj(at)gmail.com
040 7788753

Sekreterare

Josefin Torrkulla
josefin.torrkulla(at)gmail.com
050 5410650

Kassör

Ida Bäckström
olkassor(at)femman.fi
040 3518978

Medlemmar

Eija Blomqvist
eija_blomqvist(at)hotmail.com
044 697398

Andreas Hall
ahall0407(at)gmail.com
050 4915559

Fredrik Backman
fredrik.backman(at)fobix.net
040 7082360

Niklas Enlund
nicke(at)enlund.fi
0500 568330

Christoffer Granholm
cgranholm(at)gmail.com
050 5964383

Anette Möuts
anette.mouts(at)gmail.com
050 3545926

Ansvarspersoner

 • Skärmträffen: Eija Blomqvist, Fredrik Backman
 • Karttryckning: Niklas Enlund
 • Representant i FSO:s styrelse: Niklas Enlund
 • Representant i Femmans styrelse: Niklas Enlund, Eero Hakala
 • Torsdagsgympa: Andreas Hall

Utskott

 Arrangörs- och kartutskottet
 • Ge förslag till tävlingsplats samt banläggare och tävlingsledare för föreningens tävlingar
 • Ansöka om tävlingar via SSL
 • Representera föreningen i Kvarkenträffsamarbetet
 • Ge förslag till nya kartor samt handha och organisera revideringen av kartorna
 • Söka om kartbidrag från kommuner, FSO samt SSL i samråd med styrelsen
 • Göra upp en långsiktig strategi för föreningens kartproduktion
Träningsutskottet
 • Planera föreningens träningskalender samt utse ansvariga och teman.
 • Fungera eller utse UK till alla lagtävlingar samt uppgöra förslag till uttagningskriterier
 • Representera föreningen vid kontakter med andra föreningar gällande gemensam träningsverksamhet
 • Organisera vinterns gemensamma långlänkar samt helgläger och andra läger
 • Utse och organisera systemet med åldersgruppledare
 • Ge förslag till pristagare vid årsavslutningen
Nybörjarutskottet
 • Handha ansvaret och organisera föreningens nybörjarverksamhet
 • Samordna träningarna för nybörjarna med föreningens andra träningar
 • Handha ansvaret för föreningens och distriktets ekorrstigsverksamhet
 • Ge förslag till pristagare vid årsavslutningen

Webmasters

Peter Sundelin
peter.sundelin(at)outlook.com
050 3434508

Josefin Torrkulla
josefin.torrkulla(at)gmail.com
050 5410650