Träningsläger

Vi ordnar följande läger under året:

Dessutom har våra skidåkare möjlighet att delta i läger som ordnas av FSS och skidförbundet. Föreningen betalar en del av lägerkostnaden vid deltagande i dessa läger.