Hederspriser

Hovisepäts vandringspris utdelas vid säsongavslutningen till herråkare, alla åldersklasser beaktas, för framgångar i mästerskapstävlingar (FM, ST, FSSM, ÖIDM) tillfaller den som först får tre inteckningar.

 • 2000 Klas West
 • 2001 Torbjörn Lall
 • 2002 Klas West
 • 2003 Torbjörn Lall
 • 2004 Torbjörn Lall (behåller pokalen)

Nytt pris samma kriterier

 • 2005 Torbjörn Lall
 • 2006 Torbjörn Lall
 • 2007 Victor Lövdahl
 • 2008 Victor Lövdahl
 • 2009 Victor Lövdahl (behåller pokalen)
 • 2010 Victor Lövdahl
 • 2011 Hugo Villför
 • 2012 Victor Lövdahl
 • 2013 Robin Sundsten
 • 2014 Victor Lövdahl (behåller pokalen)

Nytt pris samma kriterier

 • 2015 Robin Sundsten
 • 2016 Robin Sundsten
 • 2017 Robin Sundsten

Nytt pris samma kriterier


Margot Vests vandringspris utdelas vid säsongavslutningen till damåkare, alla åldersklasser beaktas, för framgångar i mästerskapstävlingar ( FM, ST, FSSM, ÖIDM) tillfaller den som först får tre inteckningar.

 • 2000 Ann-Louise Hjort
 • 2001 Anna-Kajsa Lall
 • 2002 Anna-Kajsa Lall
 • 2003 Anna-Kajsa Lall (behåller pokalen)

Nytt pris samma kriterier

 • 2004 Sara Rönnqvist
 • 2005 Anna-Kajsa Lall
 • 2006 Anna-Kajsa Lall
 • 2007 Sara Rönnqvist
 • 2008 Sofi Lövdahl
 • 2009 Anna-Kajsa Lall(behåller pokalen)

Nytt pris samma kriterier

 • 2010 Sofi Lövdahl
 • 2011 Alexandra Enlund
 • 2012 Elin Lövdahl
 • 2013 Sofie Lövdahl
 • 2014 Alexandra Enlund
 • 2015 Alexandra Enlund
 • 2016 Erica Storbacka
 • 2017 Linnea Henriksson

Leif Hjorts vandringspris utdelas vid säsongavslutningen, till dam- eller herråkare i klasserna 10-21 för bästa tävlingsprestation eller tävlingsresultat under säsongen. Priset vandrar i 10 år, 2002-2012 och tillfaller den som fått flest inteckningar.

 • 2002 Ann-Louise Nyback
 • 2003 H12 Stafettlag: Peter Sundelin, Otto Sund, Victor Högholm, Tony Bäck
 • 2004 Anna-Kajsa Lall
 • 2005 H18 Stafettlag: Patric Hjort, Torbjörn Lall, Simon Näsman, Mathias Hall
 • 2006 Victor Lövdahl
 • 2007 Victor Lövdahl
 • 2008 Fanny Lindal
 • 2009 Jennifer Klemets
 • 2010 Amanda Backman
 • 2011 Victor Lövdal (behåller pokalen)

Radio Vaasas/God kamrat vandringspris tillfaller bästa kamrat.

 • 2003 Nadja Brännbeck
 • 2004 Tony Bäck
 • 2005 Jannica Engman
 • 2006 Anton Ivars
 • 2007 Amanda Backman
 • 2008 Andre Norren
 • 2009 Anna Korpisaari
 • 2010 Lina & Lycke Karlsson
 • 2011 Alex Svartsjö
 • 2012 Victor Willför
 • 2013 Julia Lönnberg
 • 2014 Lucas Finskas
 • 2015 Oskar Skoglund
 • 2016 Amanda Backman
 • 2017 Anton Damlin
 • 2021 Josephine Sundqvist
 • 2022

Skidsektionens vandringspris

 • 2009 Hugo Villför, för goda tävlinsprestationer
 • 2010 Mårten Lövdahl & Ben Antell, för goda tränar prestationer
 • 2011 Patric Kronberg, för träningsflit och framgångar i tävlingar
 • 2012 Amanda Backman,Jennifer Klemets,Elin Lövdal,Alexandra Enlund,Rebecca Paxal
 • 2013 Niklas Sundström
 • 2014 Niklas Sundström, Alex Svartsjö, Robin Sundsten
 • 2015 Jennifer Antell, för träningsflit och goda framgångar i tävlingar
 • 2016 P18 FM-stafett lag, Hannes Holmback, Niklas Sundström, Robin Sundsten
 • 2017 D20 FM stafett, lag Erica storbacka, Linnea Henriksson, Alexandra Enlund
 • 2021 Isak Finskas, Noah Sjöblom (6. plats U-FM parsprint)
 • 2022

Goda framsteg tilldelas en pojk(e/ar) och en flick(a/or) för goda framsteg.

 • 2006 D10 Stafettlaget i DM
 • 2006 Mattias Lång
 • 2007 Alexandra Enlund
 • 2007 Nicklas Sundström
 • 2008 Jennifer Antell
 • 2008 Jonas hjort
 • 2009 Erika Storbacka
 • 2009 Andre Norren
 • 2009 Jonatan Klemets
 • 2009 Ove Niemistö
 • 2009 Simon Lund
 • 2010 Moa Pått
 • 2010 William Antus
 • 2011 Rebecca Paxal
 • 2011 Robin Sundsten
 • 2012 Linn Sund
 • 2012 Hannes Holmback
 • 2013 Alex Svartsjö
 • 2013 Ida Antus
 • 2014 Patrik Tallbäck, Malin Ivars, Julia Lönnberg, Linnea Backman
 • 2015 Emil Sundell, Felicia Lindström, Celina Hildén
 • 2016 Christian Hildén, Pamela Sundsten, Emma Korhonen
 • 2017 Wilma Hjerpe, Hannes Sundell

ML-Pokalprint

 • 20xx tidigare år updateras snart
 • 2020 Isak Finskas
 • 2021 Noah Sjöblom (8. plats HS ski-cross)
 • 2022

Mårtens Pokal

 • 20xx tidigare år updateras snart
 • 2020 Emma Korhonen
 • 2021 Linda Hyöty (7. plats U-FM D17)
 • 2022

Hiihtoliittos hederspris

 • 2011 Bengt Beijar, för insats för genomförandet av FM-tävlingarna
 • 2012 Sofie Lövdahl, FM – Silver och Guld
 • 2013 Hannes Holmback
 • 2014 Alexandra Enlund, Elin Lövdahl, Jennifer Klemets
 • 2015 H16 stafett lag, Anton Damlin, Alex Svartsjö, Robin Sundsten
 • 2016 D20 FM stafett, lag Erica storbacka, Elin Lövdahl, Alexandra Enlund
 • 2017 H18, FM Stafett Alex Svartsjö, Anton Damlin, Robin Sundsten

FM 2011 hederspris

 • 2011 Jan-Ove Ingo, för insats för genomförandet av FM-tävlingarna
 • 2016 Niklas Enlund, för uppoffrande föreningsarbete