Välkommen till
IF Femman Friidrott!

Välkommen till Femmans nya hemsidor !
Allt är inte flyttat ännu så söker ni något kolla
de gamla sidorna HÄR

Vår målsättning

  • aktivera och sporra knatteföräldrarna och äldre juniorer att komma med i friidrottens verksamhet så att vi får en rolig och sporrande fritidsverksamhet för alla unga.
  • skapa en välorganiserad och välfungerande verksamhet där rollerna fördelas jämlikt
  • inspirera friidrottare till fortsatt träning och tävlande genom att ordna träningshjälp för allmänna (grund)träningar men också för grenspecifika träningar
  • inspirera knattar att delta i tävlingar genom att informera om vilka tävlingsmöjligheter det finns
  • öka samhörigheten bland de aktiva i olika åldersgrupper och inom sektionen och föreningen som en helhet