Hederspriser

Följande hederspriser utdelas av huvudstyrelsen vid vårmötet eller vid annan lämplig tillställning.

Ryhtipoika

Mångsidig yngre junior i IF Femman som visat stort intresse och som är en god kamrat.

Pristagare

Ryhtityttö

Mångsidig yngre junior i IF Femman som visat stort intresse och som är en god kamrat.

Pristagare

Bragdpris

Till en junior med stor eller överraskande framgång.

Pristagare

Kamratpris

Positivt ledarskap och uppoffrande arbete, alltid redo att delta och verka för föreningens bästa.

Pristagare

VIS-pokalen

Till en idrottare i 18-25-års åldern, för träget deltagande och genom sin tränings- och tävlingsiver fungerat som en inspirerande förebild för yngre juniorer.

Pristagare

Wasa UF Skatila

Till föreningsmedlemmen som verkat för befrämjande av föreningens idrottsverksamhet, administrativt, politiskt eller arrangörsmässigt, under lång tid.

Pristagare