Suomisport

I Femman friidrott har vi övergått till att använda Suomisport föreningstjänsten till anmälningar, licens- och försäkringsköp, fakturering och övriga administrativa funktioner.

Det kräver att du som idrottare, eller förälder till idrottare, också bekantar dig med tjänsten och skapar ett Suomisport konto.

Ibruktagningen görs såhär (Om du eller ditt barn redan har ett Suomisport Sport-ID, kan du gå direkt till säsongsanmälan)

  • Börja med att fylla i ditt telefonnummer och klicka på skicka en inloggningskod. Fyll i koden som du får som textmeddelande.
  • Loggar du in för första gången kommer du att behöva registrera dina kontaktuppgifter.
  • Som vårdnadshavare kan du (efter att du skapat ett eget konto) lägga till ditt/dina barn genom att klicka på ”Lägg till ett barn” eller ”Lägg till underhållsberättigad”. I fortsättningen kommer du åt ditt barns konto genom att logga in på ditt eget konto. Ungdomar från 16 år kan ha ett eget konto.
  • På första sidan efter inloggning ser du dina egna uppgifter och barnens. Du ser dina evenemang och vilka medlemskap du har. Klicka på barnets namn för att se evenemangen och vilka medlemskap hen har.
  • Ladda ner appen Suomisport i din telefon. Barn, vars egna telefonnummer finns inlagt i Suomisport, kan också ha appen i sin telefon. I appen finns kalender, meddelanden och betalningar. I kalendern hittar du uppgifter om träningar och kommande evenemang. I appen finns också möjligheten att meddela om du/ditt barn kommer på träning eller inte.

Se här hur du skapar ett suomisport konto (på finska)