Orienteringsskola

Vill du lära dig orientera?

Eller har du redan provat på och vill lära dig mera? Om du svarade ja på någon av frågorna så passar vår orienteringsskola för dig!

Orienteringsskolan ordnas fyra onsdagar med start i slutet av april.

Vi riktar oss till barn i skolåldern, 6-12 år. En förälder eller äldre syskon får gärna komma med som följeslagare till deltagare i åldern 6-8 år. Vi värmer upp med lek, lär oss kartan och tar oss runt lätta orienteringsbanor.

Orienteringsskolans program

24 april kl. 18-19: Botniahallens motionsspår
8 maj kl. 18-19: Botniahallens motionsspår
22 maj kl. 18-19: Norra Korsholms skola
29 maj kl. 18-19: Replot-Björkö skola

Efter det här kan man fortsätta på våra föreningsträningarträningstävlingar och tävlingar.

Anmälning och avgift

Anmälningen till orienteringsskolan 2024 öppnar den 4 april. HÄR anmäler du dig!

För att delta i verksamheten betalar man en medlemsavgift till föreningen samt en säsongsavgift till orienteringssektionen. Mer info om avgifterna och vad som ingår hittar du här.

Orienteringsskolan ingår i säsongsavgiften. 

Vilken utrustning behövs?
  • Kläder och skor som får bli smutsiga och blöta.
  • Karta och kartplast får deltagarna av föreningen.
  • Kompass behövs inte i början. Föreningen har lånekompasser som vi övar med.
  • Stämplingsbricka (emit) kan deltagarna låna från föreningen på träningstävlingar och hyra på Skärmträffar/tävlingar.
Frågor?

Kontakta Anette Möuts, anette.mouts(at)gmail.com, 050-354 5926.