Wasa UF-Skatilas pris

Motivering:
Till föreningsmedlemmen som verkat för befrämjande av föreningens idrottsverksamhet, administrativt, politiskt eller arrangörsmässigt, under lång tid.


Följande personer har tilldelats Wasa UF-Skatilas pris sedan 2009:

 • 2022: Håkan Sabel
 • 2021: Cecilia Hildén
 • 2020: Pia Lind
 • 2019: Sten-Ole Lund
 • 2018: Bengt Beijar
 • 2017: Niklas Enlund
 • 2016: Kenneth Högholm
 • 2015: Pia Sund-Heinonen
 • 2014: Lars Burman
 • 2013: Bodil Fred
 • 2012: Ingmar Bäckström
 • 2011: Ingmar Sandberg
 • 2010: Jan-Erik Hall
 • 2009: Harri Hoffman