Kamratpris

Motivering:
Positivt ledarskap och uppoffrande arbete, alltid redo att delta och verka för föreningens bästa.


Följande personer har tilldelats Kamratpriset sedan 1984:

 • 2022 Josefin Torrkulla
 • 2021 Eija Blomqvist
 • 2020 Cecilia Hildén
 • 2019 Classe Lindström
 • 2018 Jan Torrkulla
 • 2017 Heimo Rintamäki
 • 2016 Susanna Finskas
 • 2015 Ronny Svartsjö
 • 2014 Ben Antell
 • 2013 Sten-Ole Lund
 • 2012 Ida Furunäs
 • 2011 Pia Sund-Heinonen
 • 2010 Kjell Renlund
 • 2009 Mårten Lövdahl
 • 2008 Mikael Bäck
 • 2007 Niklas Enlund
 • 2006 Bengt Tunis
 • 2005 Jan Engman
 • 2004 Karl-Erik Westö
 • 2003 Bo Näsman
 • 2002 Rolf-Erik Sundelin
 • 2001 Roy Torrkulla
 • 2000 Lars Burman
 • 1999 Leif Hjort
 • 1998 Ingmar Bäckström
 • 1997 Torvald Haldin
 • 1996 Gösta Hjerpe
 • 1995 Peter Nygård
 • 1994 Ingmar Sandberg
 • 1993 Berndt Alm
 • 1992 –
 • 1991 Kjell Berts
 • 1990 Karl Lundström
 • 1989 Dan Karlsson
 • 1988 Pauli Räihä
 • 1987 Roland Villför
 • 1986 Leif Hjort
 • 1985 Svea Nojonen
 • 1984 Sven Ivars