Kvarken-Viesti, Lakeuden Viesti och Viestiliiga deltävling 3

Söndag 2.6.2024 i Korsholm

Klasser, anmälningsavgifter och ytterligare information

H21 (3 sträckor): 90 € / lag
D21 (3 sträckor): 90 € / lag

Klasserna H21 och D21 är en deltävling i Viestiliiga

H150 och D150 (3 sträckor): 75 € / lag
H/D14-16 (3 sträckor): 50 € / lag
H/D10-12 (RR-RR-TR): 50 € / lag
H/D10-12 är också en deltävling i Etelä-Pohjanmaas kompass-cup.

Kunto-viesti (3 sträckor): 75 € / lag (OBS! Licens behövs ej.)

I H150- och D150-klasserna, total ålder minst 150 år, minimiålder 40 år.
H/D14-16-serien total ålder max. 45 år och minst en flicka/lag.
H/D10-12 (RR-RR-TR) med en maxålder på 32 år och minst en flicka/lag.

Idealtider för sträckorna

H21: 40 minuter
D21: 40 minuter
H150: 35 minuter
D150: 35 minuter
H/D14-16: 20 minuter
H/D10-12 (RR-RR-TR): 10–15 minuter
Kuntoviesti (3 sträckor): 30–40 minuter

Första start

Kl. 10.00.

Preliminär tidtabell

10.00 H/D 14-16, kuntoviesti och H/D150
10.10 H/D 10-12 (RR/RR/TR)
11.00 D21
12.30 H21

Terräng

Terrängen består av öppen stenig terräng samt mer traditionell och mångsidig österbottnisk terräng. Kartan är ritad av Ari Salonen och Jarmo Pikkarainen.

Karta

Utskriftskarta 5/2024 i plastfodral. Skala 1:10 000 i H/D 21, H/D 14-16 och Kunto. Skala 1:7500 i klasserna H/D10-12 och H/D150. Ekvidistans 2,5 m. I tävlingen är kartstorleken A4.

Anmälan

Senast måndag 27.5. kl. 24.00 via SSL:s Irma-tjänst. Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan till Irma.

Löpordning

Stafettlagens löpordning ska lämnas in till Irma-tjänsten senast lördag 1.6 kl. 18.00. Angiven löpordning kan endast ändras med läkarintyg efter deadline och med godkännande av tävlingsövervakaren. Ändringen meddelas till infon två timmar innan stafetten börjar, ändringsavgiften 10 €/lag betalas till infon.

GPS

Herrarnas och damernas stafett har GPS-spårning på alla sträckor. Ett lag som väljs ut för GPS-spårning och som vägrar att bära en spårningsenhet kommer att diskvalificeras.

Stämplingssystem

Emit-stämpling.
Den tävlande ansvarar för att Emit-brickan fungerar.

Vägvisning

Vägvisning från korsningen Larvvägen (väg 725)-Mullosvägen (väg 17747) i Korsholm. Därifrån körtid cirka 5 minuter.
Navigeringsadress till vägvisningens början: Larvvägen 226, Korsholm.
Vägvisningen kommer att finnas på plats från kl. 8 på tävlingsdagen.

Från parkeringen till TC är det 300-1000 meter att gå.

Parkeringsavgift 5 euro per bil. Parkeringsbiljetter köps i infon. Kontant betalning eller Mobilepay (ingen kortbetalning p.g.a. dåligt nät).
Erlagd parkeringsavgift ska uppvisas när man lämnar parkeringen.

Service i TC

● Tävlingscafé som serverar lunch samt lättare tilltugg och dryck. Kontant betalning eller Mobilepay (ingen kortbetalning p.g.a. dåligt nät).
● Orienteringsbutik
● Toaletter (bajamajor)

Tvätt finns ej.
Tävlingsdirektiv, starttider, information och resultat i anslutning till tävlingen.
Information publiceras på tävlingens webbplats på https://www.femman.fi.

Motionsorientering

A-bana (cirka 4 km).
C-bana (cirka 2 km).
Avgift: 20 € (med EPSU-kort 15 €). Emithyra 3 €. Kontant betalning eller Mobilepay (ingen kortbetalning p.g.a. dåligt nät).
Anmälning: På plats vid infon.
Start klockan 10.15-12.00

Träning
Träningspaket finns här.

Viktigt !!

En tävlande kan bara springa i en stafett. Tävlingen kommer att sändas på TV. Det är
förbjudet för tävlande, tränare och vårdnadshavare att titta på TV-sändningen medan
tävlingen pågår.

Funktionärer

Tävlingsledare: Jan Torrkulla
Banläggare: Andreas Hall
Tävlingsövervakare: Juha Tuomisto, VaaSu
Informatör: Josefin Torrkulla (josefin.torrkulla(at)gmail.com, 050-5410650)

Välkommen till Märkenkall!