Tävlingsdirektiv

Kvarken-Viesti 2024, Korsholm 2.6.2024 

Viestiliiga deltävling 3 och Slättlandskavlen (Lakeuden Viesti). H/D 10–12 är en deltävling i Etelä-Pohjanmaas kompass-cup.

Funktionärer 
Tävlingsledare: Jan Torrkulla, torrkullaj@gmail.com, 040-7788753
Banläggare: Andreas Hall
Övervakare: Juha Tuomisto, VaaSu
Informatör: Josefin Torrkulla, josefin.torrkulla@gmail.com, 050-5410650
Resultatservice: Christoffer Granholm 

Tävlingssidor: https://femman.fi/orientering/tavlingar/kvarken-viesti/ 

Juryns ordförande: Tommy Joensuu (Brahe).
Juryns medlemmar: Sören, Jansson (Falken), Maritta Nurmi (VaaSu).

Tävlingsregler 

Tävlingen följer Finlands Orienteringsförbunds tävlingsregler och arrangörens tävlingsanvisningar. Spikskor är förbjudna, men skor med dobbar är tillåtna. 

Det är förbjudet för tävlande, ledare och tränare att följa TV-sändningen under tävlingen. Tävlingen genomförs i ”fair-play”-anda. 

OBS! 
Nätverksuppkopplingen är dålig på tävlingsområdet. Ta med kontanter för att underlätta betalningar. Mobile Pay är tillgängligt men kan störas av dåliga nätverksförhållanden. 

Vi ber att publiken och deltagarna minimera sin användning av mobildata. På så sätt säkerställer vi att TV-sändningen och funktioner i tävlingscentret fungerar. 

Fästingar finns i området, kontrollera huden efter tävlingen. 

Vägvisning och parkering 

Tävlingscentret är på hårt underlag i ett vindkraftsområde. Följ den officiella vägvisningen från korsningen  väg 725 Larvvägen och väg 17747 Mullosvägen. Därifrån körtid, cirka 7 minuter.
Navigeringsadress till vägvisningens början: Larvvägen 226 (Korsholm).
Google Maps: Vägvisning

Vägvisningen är på plats från kl. 8.00 på tävlingsdagen. Från parkeringen är det 300–1 000 m att gå till tävlingscentret. 

Parkeringsavgift 5€ per bil vid köp i infon. Parkeringsavgift 10€ om man köper av parkeringsvakterna (endast kontant). Erlagd parkeringsavgift placeras synligt i vindrutan och visas upp när man åker från tävlingen.  

Föreningsbussar ska meddela sin ankomst senast 31.5 till trafikledningen via SMS (Tomas Lundqvist, 0500-968723).
Husbilar kan också anmälas i förväg. Det underlättar planeringen av parkeringen. 

Övernattning med husbilar är inte tillåtet i tävlingscentret. 

Klubbtält får sättas upp på anvisad plats i tävlingscentret. Begränsat antal platser nära tävlingscentret, fler platser cirka 400 meter bort. 

Följ trafikledarnas anvisningar för säker och smidig trafik. 

Terräng 

Tävlingen kommer att bjuda på varierande utmaningar, både fysiskt och orienteringstekniskt. Det finns områden som är väldigt detaljerade och tekniska, det finns fina flacka berg-i-dagen områden, det finns steniga partier och det finns mera klassisk österbottnisk terräng med högre markvegetation. Fast vi rör oss runt Korsholms högsta punkt är höjdskillnaderna måttliga. 

Se även banläggarens hälsning. 

Terrängen kan vara hal, särskilt om det är vått. 

Det kan fortfarande finnas delar av en trasig vindkraftsvinge i terrängen, undvik dessa om du stöter på dem. 

Förbjudna områden 
Det är förbjudet att vistas i tävlingsterrängen förutom under ens egen tävlingsprestation. 

Tävlingskarta 
Skala: 1:10 000 för klasserna H21, D21, H/D 14–16 och Kunto
Skala: 1:7500 för klasserna H/D 150 och H/D 10–12. 

Ekvidistans: 2,5 m. Kartan är ritad 2023– 2024 av Ari Salonen och Jarmo Pikkarainen. 

Utskriftskarta (05/2024) i plastficka. Kartstorlek A4. Kontrollbeskrivningar är tryckta på kartan, inga lösa kontrollbeskrivningar. Kontrollkoden finns även på kartan efter kontrollens nummer (t.ex. 1-91). Kontrollera att du tar rätt karta. Reservkartor fås av funktionärerna. Modellkarta finns på växlingsområdet.

Klasser och distanser 
Meddelas skilt på tävlingssidan:
https://femman.fi/orientering/tavlingar/kvarken-viesti/banlangder-ratapituudet/ 

Vätskestationer och första hjälpen 
Ingen vätskestation i stafetten. Första hjälpen finns i tävlingscentret.

Kontroller, stämplingssystem och Emit 

Modellkontroll finns vid infopålen. I tävlingen används Emit-stämplingssystem. Deltagaren ansvarar för att man har rätt Emit och Emit-nummer. Kontrollerna ser ut som modellkontrollen. 

Varje sträcka/löpare måste ha en egen Emit, samma Emit får inte användas i olika lag. På vissa kontroller kan stämplingsenheten ha en annan kod än den som syns där du stämplar, på Emitbrickor med display kan alltså en annan kod visas. Växlings- och målstämpling används. 

Hyr-Emit kan hämtas från informationsdisken för 5€. Hyr-Emit ska återlämnas till infon direkt efter målgång. För hyr-Emit som inte lämnats tillbaka debiteras 95€. 

Kontrollera din Emit-bricka vid modellkontrollen i tävlingscentret. Om din Emit inte fungerar kan du hyra en ny vid infon för 5€.

Löpordning och Emit-nummer 
Stafettlagens löpordning ska lämnas in i IRMA-tjänsten senast lördag 1.6 kl. 18.00. För ändringar efter deadline debiteras 10 €/lag. Ändringar och betalningar görs till infon senast 1 timme före start. 

Tävlingsmaterial 
Tävlingsnummer och och Emit-kontrollappar hämtas från infon klubbvis. Ta med egna säkerhetsnålar. 

Sträcka 1 – Vit
Sträcka 2 – Ljusblå
Sträcka 3 – Gul 

Sista kontrollen 
Sista kontrollen är gemensam för alla. Vid sista kontrollen finns flera stämplingsenheter, en med RR-kod och övriga med vanlig kod. Du kan stämpla vid vilken som helst av sista kontrollens enheter. Snitslingen från sista kontrollen till mål måste följas. Målstämpling på mållinjen. 

Avbrutna och diskvalificerade lopp 
Deltagare som avbrutit ska komma till  växling/mål som normalt. Meddela att du avbrutit när du stämplar ut. Diskvalificerade eller avbrutna lag får fortsätta stafetten i omstarten. 

GPS och TV-sändning 

Viestiliiga-deltävlngen sänd på IS-TV och Ruutu. Det är absolut förbjudet för tävlande, ledare och åskådare att följa sändningen via mobila enheter i tävlingscentret! Observera att mobildataanvändningen är begränsad i tävlingscentret. 

GPS-tracking används i H/D21-stafetten på alla sträckor. Lista över lag med GPS-tracking finns i tävlingscentret. Lag som vägrar bära GPS-enheten diskvalificeras. Följ tävlingscentrets information för ändringar i GPS-trackingen. 

GPS-västar finns utanför incheckningen. Egna GPS-västar får användas. GPS-enheten monteras på deltagaren med arrangörens hjälp efter incheckningen. GPS-enheten och västen ska bäras från 0-stämplingen (incheckningen) tills enheten och västen tas av vid utcheckningen efter loppet. 

GPS-lag publiceras på tävlingssidan: https://femman.fi/orientering/tavlingar/kvarken-viesti/GPS-lag-joukkueet/ 

Fler lag med GPS-tracking kan läggas till inför ankarsträckan. 

Starter och växlingar 

Ingång till start- och växlingsområdet öppnas kl. 9.30. Första sträckans löpare bör gå via Emit-nollningen till start cirka 20 minuter före sin starttid. Emit-brickorna läses in per sträcka vid incheckningen, och tävlingsnummerns streckkod ska vara synlig. En Emit-bricka får användas endast en gång och på en sträcka. Efter incheckningen sker Emit-nollningen (fyra blink visar att Emiten fungerar). WC finns på uppvärmningsområdet. 

Starttid och klasser

  • 10.00 H/D 14-16, Kunto och H/D 150  
  • 10.10 H/D 10-12 (RR/RR/TR)
  • 11.00 Viestiliiga D21
  • 12.30 Viestiliiga H21 

Alla stafetter har tre sträckor.

BESLUT: Starttiderna ändras inte.

Instruktioner för första sträckan 
Följ anvisningarna från speaker och skyltar för att förflytta dig till start- och uppvärmningsområdet. Emit-korten registreras för varje etapp vid incheckningen. Löpare släpps in till startområdet enligt sin startgrupp. Följ anvisningarna från speaker och funktionärer vid startplatsen. 

På uppvärmningsområdet finns informationstavlor där du kan se din startrad och startplats som motsvarar ditt tävlingsnummer. Startraderna är markerade med nummer. Gå till din angivna plats cirka 4 minuter före starten enligt spekerns anvisningar. 

Kartorna delas ut till löparna. Kontrollera att du får kartan som motsvarar ditt tävlingsnummer. Det är löparens ansvar att få rätt karta vid starten. 

Starten sker enligt speakerns anvisningar. Du får inte röra dig framåt eller titta på kartan innan startkommandot. Lag som fuskar eller tjuvstartar diskvalificeras. 

Försenade lag får sina kartor av funktionärerna efter startkommandot.. 

I klassen H/D10–12 får deltgarna se på kartan 1 minut före start med tillstånd från funktionären. 

Växling 
Växlingstiden registreras vid växlingsstämplingen vid mållinjen. Efter växlingsstämplingen lämnar löparen kartan till en funktionär och fortsätter till kartplanket. Vid kartplanket tar löparen nästa sträckas karta märkt med lagets nummer, fortsätter till växlingsbommen och ger kartan till nästa sträckas löpare. Om man ger fel karta  diskvalificeras laget. Om kartan för nästa sträcka saknas på kartplanket ber löparen om en reservkarta av funktionärerna. Förlorad tid kompenseras inte. 

Efter växling går löparen till utcheckningen. Oklara fall löses vid klagomuren.. 

Hyr-Emit ska återlämnas till infon efter målgång. För ej återlämnad Emit debiteras en avgift på 95€. 

Vägövergång / Publik 
Alla klasser passerar en väg. Följ snitslingen vid vägövergången. RR- och TR- klasserna har också sin vägövergång på samma plats. Det här är en bra plats för publiken att följa tävlingen. 

Mål 
I dam- och herrklasserna avgörs placeringarna 1–10 (övriga klasser placeringar 1–3) av måldomaren. Målgången filmas. Placeringen avgörs vid mållinjen. Målstämpling sker efter mållinjen, där tiden för lagets målgång registreras. Placeringarna därefter avgörs baserat på tidpunkten för målstämplingen (gäller de som inte har deltagit i omstarten).
Efter målgången fortsätter tävlanden till utcheckningen. Målområdet stänger klockan 16.00.

H/D10–12 (RR-RR-TR) 
Maximal ålder är 12 år och lagets sammanlagda ålder får vara högst 32 år. I H/D10–12-laget måste det finnas minst en flicka. Första och andra sträckan är RR (rastireitti), tredje sträckan är TR (tukireitti). 

Ingen gaffling på sträckorna. På RR-banorna är snitslingen från startpunkten till målet markerad på kartan, och längs med den är kontrollerna placerade. Snitslingen är markerad med ett sammanhängande vitt bandi terrängen och med en orange linje på kartan. Du kan avvika från snitslingen. OBS! RR-banans starttriangel är utridad vid K-punkten och inte vid växlingsbommen. Ledare får ge instruktioner till löparna längs snitslingen till K-punkten (en ledare per förening). 

Kontrollerna är märkta med RR1, RR2 osv. Samma märkning finns på stämplingsenheten. Kontrollerna ska tas i nummerordning. 

På TR-banorna är snitslingen densamma som på RR-banorna. Kontrollerna är något längre från snitslingen och markerade med vanliga kodnummer. Kontrollera kodnumreni kontrollbeskrivningarna. På TR-sträckan gäller samma regel som på RR-sträckorna: 10 minuters tilläggstid för saknad stämpling (saknad stämpling leder inte till diskvalifikation). 

H/D14–16 
I H/D14-16 klassen får lagets sammanlagda ålder vara högst 45 år och laget måste ha minst en flicka. Alla sträckor har gaffling. 

H/D150 
Lagets sammanlagda ålder måste vara minst 150 år, och den lägsta åldern per deltagare är 40 år. 

Omstart 
Omstart arrangeras vid behov. Växlingen stängs 10 minuter före omstarten. Omstarten meddelas av speakern. 

Kartåterlämning
Kartor återlämnas senast efter omstarten. Följ speakerns anvisningar. 

Motionsorientering
A-bana (3,9 km).
C-bana (2,0 km).
Pris: 20 euro (15 euro med EPSU-kort). Emit-hyra 3 euro. Betalas kontant eller med Mobile Pay.
Anmälning: I infon.
Starttid: Fri starttid klockan 10.15–10.50 och 11.05–12.00 

Service i tävlingscentret 

Nätverksuppkopplingen kan vara dålig. Infon öppnar kl. 8.00. 

Resultaten publiceras på resultattavlan och på resultatsidan:
https://femman.fi/orientering/tavlingar/kvarken-viesti/resultat-tulokset/ 

Prisutdelning 
Kl. 11.30 HD12
Kl. 11.40 HD16
Kl. 13.30 D21
Kl. 15.00 H21

H21/D21/HD16: Tre bästa får pris vid prisutdelningen.
HD12: Tre bästa i EP:s kompass-cup får medalj vid prisutdelningen. Alla får hämta ett extra pris från infon.
H150, D150 och Kunto-stafetten: Vinnarna för hämta sitt pris från Infon

Toaletter 
Det finns toaletter och pissoarer i tävlingscentret, samt vid start- och växlingsområdet. 

Omklädning / Dusch 
Det finns ingen omklädningsplats eller dusch. 

Mat och försäljning 
Lasagne (laktosfri), sallad och bröd 12€.
Vegetarisk gratäng (laktosfri, glutenfri), sallad och bröd 12€.
Maten serveras från klockan 11.
Kaféet säljer kaffe, te, läsk, bakverk och korv. 

Använd i första hand kontanter. Mobile Pay kan också användas, men störningar kan förekomma. 

Det finns också orienteringsbutiker i tävlingscentret. 

Första hjälpen 
Första hjälpen finns tillgänglig i tävlingscentret. Räddningsplanen finns på tävlingens hemsida och på anslagstavlan i tävlingscentret. 

Upphittade föremål 
Upphittade föremål kan lämnas och hämtas vid infon. 

IF Femman